Selasa, 26 Oktober 2010

Bengkel Penyediaan Fail Meja (FM) & Manual Prosedur Kerja (MPK) Zon Selatan


Alor Gajah- Bahagian Khidmat Pengurusan Kraftangan Malaysia telah menganjurkan Bengkel Penyediaan Fail Meja (FM) dan Manual Prosedur Kerja (MPK) Zon Selatan yang diadakan pada 20 Oktober hingga 22 Oktober di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Melaka, Alor Gajah, Melaka.

Bengkel ini melibatkan 2 cawangan Kraftangan Malaysia iaitu PKKM Cawangan Melaka dan PKKM Cawangan Johor. Pengarah PKKM Cawangan Melaka iaitu Encik Yazid Bin Parlan telah merasmikan pada hari pertama dan acara penutup pada hari terakhir bengkel tersebut. Bengkel ini telah dikendalikan oleh penceramah dari INTAN iaitu Encik Mohd Tahir Bin Abd. Kapi.


Ia bertujuan untuk:
  1. Memahami konsep MPK dan FM;
  2. Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam dokumentasi MPK dan FM;
  3. Memberi kefahaman mengenai MPK dan FM sebagai panduan utama di dalam melaksanakan tugas-tugas rasmi;
  4. Berkebolehan menyediakan MPK Organisasi dan FM individu.

Antara program bengkel yang dijalankan ialah:

20 OKTOBER 2010 (RABU)

08.00 – 08.30

: Pendaftaran

08.30 – 10.30

: Pengenalan kepada konsep MPK dan FM

10.30 – 11.00

: Minum pagi

11.00 – 13.00

: Proses Mengenalpasti

i) Proses-proses utama dan aktiviti-aktiviti organisasi

ii) Menyediakan proses-proses kerja dan carta alir

13.00 – 14.15

: Makan tengahari/ solat Zuhur

14.15 – 16.30

: Latihan amal menyediakan MPK organisasi

16.30 – 17.00

: Minum petang/ bersurai


21 OKTOBER 2010 (KHAMIS)

08.30 – 10.30

: Proses mengenalpasti/ menyemak semula senarai tugas individu dalam FM

10.30 – 11.00

: Minum pagi

11.00 – 13.00

: Proses Menyediakan FM

i) Proses-proses kerja

ii) Carta alir setiap proses

iii) Senarai semak

iv) Rujukan peraturan dan undang-undang yang berkaitan

13.00 – 14.15

: Makan tengahari/ solat Zuhur

14.15 – 16.30

: Sambungan menyediakan FM individu

16.30 – 17.00

: Minum petang/ bersurai


22 OKTOBER 2010 (JUMAAT)

08.30 – 09.00

: Persembahan MPK oleh Kumpulan

09.00 – 10.30

: Persembahan FM oleh Individu

10.30 – 11.00

: Minum pagi

11.00 – 12.00

: Sambungan persembahan FM oleh Individu

12.00 – 12.30

: Penilaian bengkel dan Majlis Penutup