Selasa, 11 Oktober 2011

Penggunaan Mesin Laser (Ukiran Kayu)

Kuantan- Syarikat Wandarisnor Enterprise iaitu usahawan mikro IKS di bawah projek Kraftangan Malaysia Cawangan Johor telah menjalankan proses laser ke atas produk dengan kerjasama Kraftangan Malaysia Cawangan Pahang bagi mempertingkatkan kualiti mengikut spesifikasi permintaan pelanggannya. Peminjaman mesin laser tersebut telah dibantu oleh Encik Khairul Nizar Syah b. Abdul Jabar (Pengajar Kraf - Kraftangan Malaysia Cawangan Johor) dan Encik Aziruddin b. Mohd Noor (Pengajar Kraf - Kraftangan Malaysia Cawangan Pahang) bagi tujuan tunjuk ajar pengendalian mesin dan bantuan teknikal produk yang bermula pada 4 Oktober hingga 5 Oktober 2011 di Kraftangan Malaysia Cawangan Pahang.