Selasa, 21 Jun 2011

Lawatan Timbalan Pengarah Bahagian Usahawan ke Tapak Cadangan Bantuan Insentif (Bengkel)

Larkin- Bahagian Usahawan Ibu Pejabat sedang meneliti dan meninjau bagi Program Bantuan Insentif Pembangunan Usahawan 2011 adalah bertujuan untuk memberi impak besar kepada usahawan yang berpotensi dalam pembangunan industri kraf Negara. Program ini dilaksanakan selari dengan peranan Kraftangan Malaysia iaitu memandu, mengorientasi dan membantu tukang-tukang yang ada sekarang ke arah penggunaan cara moden pengeluaran, pengurusan dan pemasaran. Timbalan Pengarah Bahagian Usahawan, Encik Mohd Razis bin Md Said dan Pengarah PKKMCJ, Encik Nor Azmi bin Haji Ismail telah mengadakan lawatan ke tapak cadangan bagi bantuan insentif (bengkel) kepada usahawan kraf Johor yang terpilih dan lawatan ini dijalankan pada 15 Jun 2011. Mereka terdiri daripada:

- Roslan bin Idris (Anugerah Kraf)
Cadangan:
- Bengkel baru/ showroom (40' x 30')- Amir bin Haji Salleh (Pamir Kraf)
Cadangan:
- Naik taraf bengkel/ pejabat/ showroom (75' x 22')- Tuzelan bin Ahmad (Perusahaan Zalikraf)
Cadangan:
- Naik taraf bengkel/ stor bahan mentah (60' x 40')- Arshad bin Ishak
Cadangan:
- Naik taraf bengkel/ showroom (40' x 30')